Skupina B od 17 let
řízení s mentorem

 

Od 1.1.2024 bylo umožněno získání řidičského oprávnění na skupinu B již od 17 let.

Průběh kurzu ani průběh zkoušky se neliší. Po úspěšných zkouškách mohou být do karty sedmnáctiletého řidiče zapsáni až 4 mentoři. Jeden z mentorů musí doprovázet řidiče při řízení vozidla zařazeného do skupiny B až do dosažení 18 let. Odpovědnost za přestupky zůstává na sedmnáctiletém řidiči.

      Podmínky pro mentory:
Skupinu B vlastnit min. 10 let
Posledních 5 let bez zákazu řízení
Žádný trestný bod v bodovém hodnocení řidiče
            - možnost odpočtu 4 trestných bodu v rámci školení bezpečné jízdy (polygon)
Být zapsaný v kartě sedmnáctiletého řidiče
Sedět na místě vedle řidiče
Musí sledovat situaci a být schopen poskytnout radu řidiči
Nesmí být pod vlivem alkoholu, drog
Nesmí mít sníženou schopnost vlivem zdravotního stavu

      Podmínky pro sedmnáctileté řidiče:
Skupinu B mohou řídit jen s mentorem
Skupiny AM, A1 s automatickou převodovkou a B1 (které získá se skupinou B) může řídit bez mentora
Plná odpovědnost za přestupky
Možnost rozšíření ze skupiny B na další skupiny
            - na skupinu T v 17 letech
            - na skupinu A2, BE, nebo C se začátkem kurzu před dovršením 18. roku
Řízení s mentorem lze pouze po ČR
Po dosažení 18 let není potřeba měnit řidičský průkaz