Skupiny řidičského oprávnění
Skupina Oprávnění Věk Výcvikové vozidlo
AM
1. dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km/h a nepřevyšující 45 km/h, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L1e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L
L1e: zdvihový objem motoru nepřevyšující 50 cm3, pokud je součástí pohonné konfigurace vozidla zážehový motor, maximální trvalý jmenovitý nebo netto výkon nepřevyšující 4 000 W

2. tříkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km/h a nepřevyšující 45 km/h, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L2e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L
L2e: maximální trvalý jmenovitý nebo netto výkon nepřevyšující 4 000 W, zdvihový objem motoru nepřevyšující 50 cm3, pokud je součástí pohonné konfigurace vozidla zážehový motor, nebo zdvihový objem motoru nepřevyšující 500 cm3, pokud je součástí pohonné konfigurace vozidla vznětový motor, provozní hmotnost nepřevyšující 270 kg, s dvěma místy k sezení, včetně místa k sezení pro řidiče

3. čtyřkolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L6e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L
L6e: hmotnost v provozním stavu nepřevyšující 425 kg, zdvihový objem motoru nepřevyšující 50 cm3, pokud je součástí pohonné konfigurace vozidla zážehový motor, a zdvihový objem motoru nepřevyšující 500 cm3, pokud je součástí pohonné konfigurace vozidla vznětový motor, s nejvýše dvěma místy k sezení včetně řidiče, maximální trvalý jmenovitý nebo netto výkon nepřevyšující 4 000 W / nepřevyšující 6 000 W
15 KTM Duke 125 s ABS


HONDA MSX125 Grom s ABS


SUZUKI Van Van 125


PIAGGIO Liberty 125 s ABS
Zvětšit obrázek.
Zvětšit obrázek.
Zvětšit obrázek.
Zvětšit obrázek.
A1 1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW
dále AM,
čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3
16 KTM Duke 125 s ABS

HONDA MSX125 Grom s ABS

SUZUKI Van Van 125
Zvětšit obrázek.
Zvětšit obrázek.
Zvětšit obrázek.
A1(78) skupina A1 pouze pro vozidla s automatickou převodovkou
dále AM
16 PIAGGIO Liberty 125 s ABS Zvětšit obrázek.
A2 motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem
dále AM, A1
18 SUZUKI Bandit 650 35kW

SUZUKI Bandit 650A 35kW s ABS

HONDA CB300R s ABS
Zvětšit obrázek.
Zvětšit obrázek.
Zvětšit obrázek.
A 1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW
od 20 let jen pokud je držitelem 2 roky skupiny A2
dále AM, A1, A2,
čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg
20

24
SUZUKI Bandit 650

SUZUKI Bandit 650A s ABS

SUZUKI Gladius 650 s ABS
SUZUKI 650 Bandit
Zvětšit obrázek.
Zvětšit obrázek.
B1 čtyřkolová motorová vozidla, jejichž technické parametry odpovídají parametrům vozidel kategorie L7e podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L, s výjimkou vozidel uvedených ve skupině AM,
L7e: hmotností v provozním stavu nepřevyšující 450 kg pro přepravu osob nebo 600 kg pro přepravu zboží
dále AM
17
B motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených ve skupinách AM, A1, A2, A, B1, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, nebo převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg
od 17 let jen v systému L17 (jízda s mentorem)
dále AM, A1 s automatickou převodovkou (jen na území ČR), B1, od 21 let řízení tříkolových vozidel zařazených do skupiny A
17

18
Fiat Doblo Zvětšit obrázek.
Zvětšit obrázek.
B(78) skupina B pouze pro vozidla s automatickou převodovkou
od 17 let jen v systému L17 (jízda s mentorem)
dále AM, A1 s automatickou převodovkou (jen na území ČR), B1 s automatickou převodovkou
17

18
Fiat Qubo
Fiat Ducato
Zvětšit obrázek.
Zvětšit obrázek.
B(96) skupina B v rozšířeném rozsahu - smí být připojeno přípojné vozidlo pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 4 250 kg
od 17 let jen v systému L17 (jízda s mentorem)
17

18
Fiat Doblo
+
přívěs
Zvětšit obrázek.
BE jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg,
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která je držitelem ŘP skupiny B
18 Fiat Ducato
+
přívěs
Zvětšit obrázek.
C1 motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených ve skupině D1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 7 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která je držitelem ŘP skupiny B
18
C motorová vozidla s výjimkou traktorů a vozidel uvedených ve skupině C1 a D1, jejichž největší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která je držitelem ŘP skupiny B
od 18 let jen s rozšířeným rozsahem vstupního školení profesní způsobilosti řidiče nebo dle výjímek (např. hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany, při zkušební jízdě v souvisloti s jejich opravou a údržbou, ...)
dále C1, T
18

21

SCANIA P320

Zvětšit obrázek.
C1+E jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12 000 kg, složené:
1. z vozidla uvedeného ve skupině C1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg, nebo
2. z vozidla uvedeného ve skupině B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 3 500 kg,
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která je držitelem ŘP skupiny C1
dále BE
18
C+E jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině C a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg,
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která je držitelem ŘP skupiny C
dále BE, C1E, DE(pouze držitel D)
18

21

SCANIA P320, přívěs

Zvětšit obrázek.
T traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo 17 Zetor Proxima, přívěs Zvětšit obrázek.
Zvětšit obrázek.
D1 motorová vozidla s vyjímkou vozidel uvedených ve skupinách AM až B, určená pro přepravu osob, jejichž počet nepřesahuje 16 kromě řidiče a jejichž délka nepřesahuje 8 metrů, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která je držitelem ŘP skupiny B.
21
D1+E jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině D1 a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která je držitelem ŘP skupiny D1.
dále BE
21
D motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených ve skupině D1, určená pro přepravu více než 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která je držitelem ŘP skupiny B.
od 21 let jen s rozšířeným rozsahem vstupního školení profesní způsobilosti řidiče nebo dle výjímek (např. hasičský záchranný sbor a jednotky požární ochrany, při zkušební jízdě v souvisloti s jejich opravou a údržbou, ...)
od 23 let jen s základním rozsahem vstupního školení profesní způsobilosti řidiče

dále D1
21

23

24

IVECO Crossway

Zvětšit obrázek.
D+E jízdní soupravy složené z vozidla uvedeného ve skupině D a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg
Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která je držitelem ŘP skupiny D.
dále BE, D1E
21

23

24