PROČ školení: pro podnikatele a referenta

Řízení motorového vozidla při plnění pracovních povinností bez školení může být větším problémem než se zdá. Své povinnosti i odpovědnost má především podnikatel, zaměstnavatel, ale i zaměstnanec. Dodržování níže uvedených skutečností se předchází zbytečným pracovněprávním sporům a sankcím ze strany kontrolních orgánů

Zákoník práce, BP a dalších předpisů pro výkon činností řidičů z povolání a referentů

Ze zákoníku práce je zřejmé, že řízení motorového vozidla je činností v rámci plnění pracovních úkolů , která by měla být sjednána pracovní smlouvě nebo jiném obdobném aktu. ZP § 29 odst. 1 písm. a; odst. 2 :
odst. 1 ) Zaměstnavatel je povinen dohodnout v pracovní smlouvě se zaměstnancem druh práce na kterou je přijímán
odst. 2 ) jen v těchto případech je pracovník povinen při výkonu práce řídit vozidlo a zaměstnavatel má právo na něm plnění těchto povinností vyžadovat

Povinnost účastnit se školení vyplývá z § 135 ZP a Nařízení vlády č. 168/2002

Povinnou účast na školení řidičů z povolání a osob u nichž je předmětem pracovního vztahu nebo předmětem činnosti vykonávané na základě oprávnění k soukromému podnikání řízení motorového vozidla

Dále jsou to osoby u kterých je řízení vozidla jako další podmínka pro výkon práce, např. ujednání že zaměstnanec bude řídit svoje nebo referentské vozidlo na pracovní cestě. Jen v těchto případech je zaměstnanec povinen při výkonu práce vozidlo řídit a zaměstnavatel má právo plnění této povinností vyžadovat.