Školení pro řidiče

Školení pro řidiče podle z 247/2000 Sb.  (držitele průkazu profesní způsobilosti řidiče) :

Od 1.4.2008 držitel ŘP pokud řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E, musí být držitel profesního průkazu a v průběhu každého roku platnosti tohoto průkazu musí absolvovat toto školení podle zákona

Stanovisko Ministerstva dopravy ke lhůtám pravidelného školení řidičů

Termíny školení pro jednotlivce:
po domluvě

Na pravidelné školení je nutno se nahlásit 7 dní předem

Dle zákona
Dle zákona

 

Školení pro podnikatele a referenty:

a) vozidla skupiny A, B, B+E
b) traktory

Termín školení:
po domluvě

                                                                                    

Dle zákona
Dle zákona

Na školení je nutné se předem objednat telefonicky 603 543 065 nebo na e-mail autoskola@pel.cz s uvedením druhu školení a počtu řidičů, které se školení účastní.
Ucelené kolektivy školíme dle dohody mimo vyhlášené termíny včetně sobot a nedělí.
Školení většího kolektivu referentů můžeme provést přímo u Vás. Na školení profesionálních řidičů Vás podle počtu může dopravit náš autobus.